Nieuws

Voor het wijzigen van een omgevingsplan geldt de openbare voorbereidingsprocedure. De wettelijke beroepstermijn bedraagt zes weken. Het omgevingsplan treedt in beginsel in werking met ingang van de dag waarop vier...

In veel bestemmingsplanprocedures is geluid een belangrijk aandachtspunt. Een goede ruimtelijke onderbouwing van een bestemmingsplan besteedt aandacht aan alle relevante planologische aspecten, waaronder (in veel gevallen) het aspect geluid. Het...

Inleiding In Nederland geldt geen bouwplicht. Een eigenaar of gebruiker van een stuk grond kan niet verplicht worden om de bestemming te realiseren. Dit geldt ook als een omgevingsvergunning is verleend....

Inleiding Op  8 maart 2023 oordeelde de Afdeling tegen de achtergrond van de ‘Varkens in Nood’-rechtspraak[1] dat appellante, in dit geval de supermarktketen Lidl, niet als belanghebbende in de zin van...

Inleiding Een rokende huurder kan om meerdere redenen problematisch en daarmee ongewenst zijn. De – voor velen – onaangename en pregnante geur van sigarettenrook is niet alleen slecht voor de gezondheid...