Nieuws

Inleiding Een rokende huurder kan om meerdere redenen problematisch en daarmee ongewenst zijn. De – voor velen – onaangename en pregnante geur van sigarettenrook is niet alleen slecht voor de gezondheid...

FDJ Advocaten in Den Haag is gespecialiseerd in vastgoedrecht (civiel en bestuursrechtelijk). Hierbij kan gedacht worden aan koop en huur van onroerend goed, projectontwikkeling, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en bestuursrechtelijke handhavingsprocedures. Wij...

Let op: vanaf 1 juni 2021 gelden er strengere regels voor kamerbewoning in Den Haag De Huisvestingsverordening Den Haag 2019 is gewijzigd. Vanaf 1 juni 2021 is voor kamerbewoning vanaf 3...

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 5 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1073, het bestemmingsplan “Ammonslaantje naast 39” geschorst. Naar het voorlopig oordeel van de...