Nieuws

FDJ Advocaten in Den Haag is gespecialiseerd in vastgoedrecht (civiel en bestuursrechtelijk). Hierbij kan gedacht worden aan koop en huur van onroerend goed, projectontwikkeling, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en bestuursrechtelijke handhavingsprocedures. Wij...

Let op: vanaf 1 juni 2021 gelden er strengere regels voor kamerbewoning in Den Haag De Huisvestingsverordening Den Haag 2019 is gewijzigd. Vanaf 1 juni 2021 is voor kamerbewoning vanaf 3...

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 5 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1073, het bestemmingsplan “Ammonslaantje naast 39” geschorst. Naar het voorlopig oordeel van de...

Belanghebbenden bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning hoeven niet eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om ontvankelijk te zijn in beroep. Dit volgt uit een uitspraak van...

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) (Stb. 2020, 529). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte,...