Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, of ook wel contractenrecht genoemd, is een van de meest omvangrijke rechtsgebieden in het Nederlandse recht. FDJ Advocaten heeft uitstekende kennis om u bij te staan in kwesties als:

 • aansprakelijkheid
 • borgtocht
 • claims
 • contracten / overeenkomsten
 • eigendomsvoorbehoud
 • hoofdelijkheid
 • incasso / debiteuren
 • ingebrekestelling
 • (niet) nakoming
 • ongerechtvaardigde verrijking
 • onrechtmatige daad
 • opschorting
 • overmacht
 • onverschuldigde betaling
 • (wan)prestatie / toerekenbare tekortkoming
 • regresrecht
 • schade(vergoeding)
 • schuld- en contractsoverneming
 • verjaring
 • vernietiging
 • verrekening
 • verzuim
 • wilsgebreken
 • zaakwaarneming
 • zekerheden
 • zorgplicht

Neem contact op met:

Tom van Dijk

Eelco de Jongh

Jan Beelen

Esther Grootscholten