Geschillenregeling

Geschillencommissie Advocatuur
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en maakt deel uit van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ‘s-Gravenhage. Voor de werkwijze en procedure van de commissie verwijzen wij graag naar de website van de geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl.

 

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis als het gaat om geschillen van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

 

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie
Advocatuur.

 

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Adres Geschillencommissie Advocatuur:
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG