Klachtenregeling

Klachten
Ons kantoor streeft er naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wat in dat geval te doen?

 

Onze interne klachtenregeling
Wij gaan ervan uit dat in het geval u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of declaratie, u uw bezwaren eerst voorlegt aan de advocaat van ons kantoor, die uw zaak behandelt (behandeld heeft).

 

U kunt u overigens ook direct wenden tot onze klachtenfunctionaris, de heer T.M. van Dijk.

 

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

 

Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, bij welke onafhankelijke commissie ons kantoor zich heeft aangesloten. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd en er in onderling overleg geen bevredigende oplossing is gevonden. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen zes weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

 

De interne klachtenregeling kunt u schriftelijk bij ons opvragen of downloaden via deze link.