Koop

FDJ Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van koop en verkoop van onroerend goed. Daarbij gaat het onder meer om:

  • aan- en verkoop onroerend goed
  • dwaling
  • garanties
  • nakoming van verplichting
  • non-conformiteit
  • ontbindende voorwaarden
  • opschortende voorwaarden

Neem contact op met:

Tom van Dijk

Eelco de Jongh

Jan Beelen

Esther Grootscholten