Ruimtelijk Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een breed vakgebied. Daaronder vallen talloze wetten, besluiten en beleidsdocumenten. Bedrijven, particulieren, maar ook overheden worden regelmatig geconfronteerd met rechtsvragen over deze wet- en regelgeving. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen.

  • bestemmingsplannen
  • bezwaar en beroep
  • handhavingsprocedures
  • milieurecht
  • omgevingsrecht
  • ontheffingen
  • planschade
  • ruimtelijke ordening
  • schadevergoeding
  • vergunningsvrij bouwen

Neem contact op met:

Martijn Fleers

Jan Beelen

Christiaan Geertman