Privacy Policy

Uw gegevens
FDJ Advocaten verbindt zich ertoe de privacy van alle bezoekers van de website www.fdjadvocaten.nl te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt of anderszins worden verkregen, zullen vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

 

AVG
FDJ Advocaten voldoet aan de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Uw gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is en het ook in uw eigen belang is. Wij zullen dit expliciet vermelden.

 

Gegevens opvragen of verwijderen
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegeven op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren.

 

Statistieken
FDJ Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en puur functioneel. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming.

 

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier een vraag stelt, zal deze terechtkomen in onze mailbox info@fdj.nl. Wij zullen uw vraag zo snel en zorgvuldig mogelijk beantwoorden. Deze gegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Reactie op vacature
De gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een reactie op een vacature, zullen wij zorgvuldig behandelen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Uw gegevens zullen wij na een periode van een jaar definitief verwijderen.

 

Social media
Op onze website staan social sharing buttons, waarmee u onze content direct op uw eigen social media kanaal kunt bekijken. Het gebruik van deze buttons is op eigen verantwoordelijkheid. We verwijzen u hiervoor naar de privacy verklaring van het desbetreffende social media platform.

 

Links
Onze website bevat mogelijk links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy verklaring van de desbetreffende site.

 

Aanpassing privacy policy
Onze privacy policy is laatstelijk gewijzigd op 12 juni 2018. FDJ Advocaten houdt zich het recht voor de inhoud van deze privacy policy op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij adviseren u om dit privacy beleid regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Vragen en contact
In het geval u vragen heeft over deze privacy policy kun u mailen naar info@fdj.nl. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.