Nieuws

Arbeidsmigranten leveren een grote bijdrage aan de economie. De vraag naar arbeidsmigranten wordt steeds groter en de noodzaak naar passende huisvesting neemt toe. In een aantal gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente...

De gemeenteraad van Den Haag heeft op 29 november 2018 het omgevingsplan voor de Binckhorst vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de transformatie van de Binckhorst. Het omgevingsplan loopt...

Op 1 juli 2017 wordt de ladder van duurzame verstedelijking gewijzigd. Doelstelling van de ‘ladder’ is het bevorderen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het tegengaan van leegstand speelt daarbij een belangrijke...

De vraag naar duurzame gebouwen is in opkomst. Sinds 2010 vestigen bijvoorbeeld de Nederlandse overheid en de Rabobank zich alleen nog in duurzame gebouwen (de overheid in gebouwen met minimaal...

In veel overeenkomsten staan één of meer ontbindende voorwaarden. In onze praktijk zien we geregeld dat over de uitleg daarvan onenigheid ontstaat. Dat had vaak voorkomen kunnen worden als bij...