Nieuws

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) (Stb. 2020, 529). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte,...

Bij nieuwe bestemmingsplannen en afwijkingsvergunningen wordt door omwonenden vaak een beroep gedaan op alternatieven. Gemeentebesturen en omwonenden kunnen hun proceskansen vergroten door kennis te nemen van de jurisprudentie van de...

De Afdeling heeft op 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1481, een voor de praktijk interessante uitspraak gegeven over relativiteit in het natuurbeschermingsrecht. De beroepsgrond strandt op relativiteit bij een afstand van 350...