Nieuws

De Afdeling heeft op 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1481, een voor de praktijk interessante uitspraak gegeven over relativiteit in het natuurbeschermingsrecht. De beroepsgrond strandt op relativiteit bij een afstand van 350...

Inleiding Bij de vaststelling van een bestemmingplan of de beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning maakt het bestuursorgaan veelal gebruik van deskundigenadviezen. In dergelijke procedures staat een omwonende in de regel...

De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tiendweg in Naaldwijk is definitief. Diverse partijen hadden bezwaar en beroep ingesteld tegen het plan voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten op deze locatie, maar...