Nieuws

Inleiding Bij de vaststelling van een bestemmingplan of de beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning maakt het bestuursorgaan veelal gebruik van deskundigenadviezen. In dergelijke procedures staat een omwonende in de regel...

De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tiendweg in Naaldwijk is definitief. Diverse partijen hadden bezwaar en beroep ingesteld tegen het plan voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten op deze locatie, maar...

Sinds 1 juli 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening 2019-2023 Den Haag (hierna: de Huisvestingsverordening) in werking getreden. De Huisvestingsverordening is van toepassing op woonruimten gelegen in de gemeente Den Haag...

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2019:1649) uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. In de bestuursrechtspraak ligt de lat voor een geslaagd...

Wanneer een opdrachtgever een bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een huis, wil laten bouwen, sluit hij daartoe een aannemingsovereenkomst met een aannemer. Hierin worden afspraken gemaakt over (onder andere) het moment dat...