Nieuws

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:829) een nieuwe jurisprudentielijn ingezet met betrekking tot de vergunning van rechtswege. In deze zaak werd verzocht...

Op 6 maart 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan 'Noordwest Ziekenhuis Alkmaar' dat de raad van de gemeente Alkmaar heeft vastgesteld....

Overlast door buren is een actueel probleem. Iets wat meestal klein begint, kan eindigen in langdurige overlast en slapeloze nachten. Overhangende takken, de plaats van een schutting, aflopend water en...

Arbeidsmigranten leveren een grote bijdrage aan de economie. De vraag naar arbeidsmigranten wordt steeds groter en de noodzaak naar passende huisvesting neemt toe. In een aantal gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente...

De gemeenteraad van Den Haag heeft op 29 november 2018 het omgevingsplan voor de Binckhorst vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de transformatie van de Binckhorst. Het omgevingsplan loopt...

Op 1 juli 2017 wordt de ladder van duurzame verstedelijking gewijzigd. Doelstelling van de ‘ladder’ is het bevorderen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het tegengaan van leegstand speelt daarbij een belangrijke...