Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tiendweg in Naaldwijk is definitief. Diverse partijen hadden bezwaar en beroep ingesteld tegen het plan voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten op deze locatie, maar alle beroepen zijn ongegrond verklaard. Nu de hoger beroepstermijn ongebruikt is verstreken is het plan onherroepelijk.

In de gemeente Westland werken veel arbeidsmigranten in de glastuinbouw. Voor de glastuinbouw is goede huisvesting van werknemers steeds belangrijker om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

De huisvesting van arbeidsmigranten is de afgelopen jaren in toenemende mate een groot knelpunt geworden. Het aanbod van huisvesting blijft sterk achter bij de vraag. De gemeente ondersteunt ondernemers bij het mogelijk maken van goede, tijdelijke, huisvesting, maar vrijwel alle plannen stuit(t)en op bezwaren bij omwonenden. Een aantal jaar geleden heeft het gemeentebestuur de ambitie uitgesproken huisvesting voor tweeduizend arbeidsmigranten mogelijk te maken, maar door alle weerstand lukte dit niet of nauwelijks.

De vergunning voor het pand aan de Tiendweg is daarom een succes voor de gemeente, de betrokken ondernemer(s) en de arbeidsmigranten.

FDJ Advocaten is blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan dit succes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Beelen of Martijn Fleers, tel. 070 358 89 90.