Werkbare werkdagen op grond van UAV 2012

Werkbare werkdagen op grond van UAV 2012

Wanneer een opdrachtgever een bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een huis, wil laten bouwen, sluit hij daartoe een aannemingsovereenkomst met een aannemer. Hierin worden afspraken gemaakt over (onder andere) het moment dat de aannemer het te bouwen werk op moet leveren. De aannemer verbindt zich meestal om binnen een bepaald aantal ‘werkbare dagen’ het werk op te leveren. Wanneer de oplevering niet plaatsvindt binnen het aantal werkbare werkdagen kan een korting op de aanneemsom overeen gekomen worden. Een dergelijke korting loopt meestal per dag op. Maar hoe bepaal je nu of de aannemer op tijd heeft opgeleverd? Wat is nu een werkbare werkdag? Daarop geef ik in dit nieuwsartikel antwoord.

UAV 2012

Om de verhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer vast te leggen, is het gebruikelijk om de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (de UAV 2012) van toepassing te verklaren. In paragraaf 42 van de UAV 2012 is bepaald dat bij overschrijding van het overeengekomen aantal werkbare werkdagen een korting op de aannemingssom kan worden opgelegd. Het bedrag van deze korting wordt door partijen overeengekomen. In het geval partijen niets hebben geregeld over het kortingsbedrag, wordt uitgegaan van een korting van slechts € 60,- per dag. Het is als opdrachtgever daarom raadzaam om hierover andersluidende afspraken te maken.

Werkdag

Een werkdag wordt in de UAV 2012 omschreven als:

‘een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.’

Met een werkdag wordt meestal bedoeld een doordeweekse dag die geen algemeen erkende feestdag is. Partijen kunnen afspraken maken over welke dagen hebben te gelden als werkdag.

(on)Werkbare werkdag

Ook over de vraag of een dag moet worden gezien als een werkbare werkdag kunnen partijen afspraken maken die afwijken van de UAV 2012. Op grond van de UAV 2012 kan een werkdag niet als werkbaar worden beschouwd wanneer, door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer om, gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Bij zulke omstandigheden kan worden gedacht aan neerslag, wind of vorst. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft bijvoorbeeld bepaald dat een dag waarop de aannemer van plan was veertien meter lange damwanden te hijsen, onwerkbaar is geweest omdat sprake was van windkracht 6.[1]

Slechte weersomstandigheden betekenen niet altijd een onwerkbare dag. Wanneer bijvoorbeeld het casco van het bouwwerk zo goed als afgerond is en bepaalde ruimten wind- en waterdicht zijn, kan ook op een dag met slecht weer in deze ruime gewerkt worden. De weersomstandigheden hoeven dan niet in de weg te staan aan het verrichten van vijf uren aan werkzaamheden op een dag. Het verdient aanbeveling als opdrachtgever om de aannemer hierop kritisch te volgen.

Uiteraard zijn er ook andere omstandigheden dan het weer waardoor de aannemer niet minimaal vijf uur heeft kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan stakingen of een tekort aan machines of andere materialen. De aannemer kan zich echter slechts beroepen op het onwerkbaar zijn van een dag wanneer de reden daarvan niet onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Bewijslast

De bewijslast dat sprake is van een onwerkbare dag rust normaal gesproken op de aannemer. Het is immers de aannemer die betoogt dat hij een aantal dagen niet heeft kunnen werken, de opleveringstermijn om die reden langer moet duren en hij daarom geen korting op de aanneemsom verschuldigd is.[2] De aannemer zal daarvoor moeten aantonen dat sprake is van een onwerkbare werkdag.

Conclusie

In het bovenstaande is de kortingsregeling uit paragraaf 42 de UAV 2012 algemeen uitgelegd. Het is voor partijen bij een aannemingsovereenkomst verstandig goed te realiseren wat op basis van de UAV 2012 worden gezien als onwerkbare dagen. Daarnaast verdient het aanbeveling om goed in de gaten te houden of bijvoorbeeld de slechte weersomstandigheden er daadwerkelijk voor hebben gezorgd dat gesproken kan worden van een onwerkbare dag.

Bent u van plan een aannemingsovereenkomst te sluiten dan is het verstandig daarbij juridische hulp in te schakelen. Wij staan u bij FDJ Advocaten graag te woord. Bel ons gerust op het nummer: 0703588990 of stuur een e-mail naar Info@fdjadvocaten.nl.

[1] Raad van Arbitrage voor de Bouw 2 december 2013, nr. 32.866.

[2] Raad van Arbitrage voor de Bouw 26 mei 2011, nr. 71.590.

 

Kees Janssen

 

Deze auteur is niet langer werkzaam bij FDJ Advocaten. Voor meer informatie over of advies kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij staan u graag te woord op het nummer: 070 358 89 90.