Raad van State zet streep door uitbreiding van de Democratische School De Ruimte in Soest

Raad van State zet streep door uitbreiding van de Democratische School De Ruimte in Soest

Op 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2647, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het wijzigingsplan “Insingerstraat 39” dat het college van B&W van de gemeente Soest heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van een brede, zogeheten ‘democratische’ school ter vervanging van een bestaande ‘democratische’ school op dezelfde locatie. Volgens het wijzigingsplan mocht Stichting De Ruimte binnen tien jaar de bestaande gebouwen slopen en er elf nieuwe voor in de plaats zetten. In de huidige situatie wordt op de school onderwijs gegeven aan ongeveer 130 leerlingen. De school wil uitbreiden naar maximaal 450 leerlingen. De brede school richt zich op het geven van onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar tot 18 jaar, maar er zal ook voor leerlingen van18-plus tijd en ruimte voor scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn.

Omwonenden hebben op vrijwel alle punten gelijk gekregen (o.a. omvang bebouwing, geluid, verkeer, behoefte, parkeren en financiële haalbaarheid) en het wijzigingsplan is geheel vernietigd. Margot de Buck stond in deze zaak een direct omwonende bij. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 070 358 89 90.