Wijziging Huisvestingsverordening Den Haag

Wijziging Huisvestingsverordening Den Haag

Let op: vanaf 1 juni 2021 gelden er strengere regels voor kamerbewoning in Den Haag

De Huisvestingsverordening Den Haag 2019 is gewijzigd. Vanaf 1 juni 2021 is voor kamerbewoning vanaf 3 personen, die geen gezamenlijke huishouding vormen, een omzettingsvergunning nodig. Voorheen gold pas vanaf vier personen een vergunningplicht.

U mag aan maximaal twee personen een kamer verhuren zonder dat een vergunning nodig is. Dit geldt alleen indien u zelf niet in de woning woont. Woont u zelf met eventuele gezinsleden ook in de woning dan tellen zij mee bij het maximum aantal personen aan wie u zonder vergunning een kamer mag verhuren. In kwetsbare wijken worden geen vergunningen verleend.

Welke wijken?
De gemeente geeft alleen nog nieuwe vergunningen voor kamerbewoning af in wijken waar:

 • de gemiddelde WOZ-waarde hoger is dan € 310.000;
 • 5% of minder van de woningen nu gebruikt wordt voor kamerbewoning

Dit betreft de wijken:

 • Westbroekpark en Duttendel
 • Benoordenhout
 • Zorgvliet
 • Vogelwijk
 • Kijkduin en Ockenburgh
 • Kraayenstein en Vroondaal
 • Vruchtenbuurt
 • Hoornwijk
 • Forepark
 • Leidschenveen

 

Regels

Om in aanmerking te komen voor een vergunning gelden strenge regels, zoals:

 • de minimale gebruiksoppervlakte bedraagt 18 m² per bewoner;
 • vanaf 5 personen zijn er extra regels voor geluidsisolatie en brandveiligheidseisen;
 • een maximum van 8 bewoners.

 

Zie verder https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/wonen-en-bouwen/kamerbewoning.htm.

Vragen

Meer huursituaties zullen nu vergunningplichtig zijn. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met Martijn Fleers.