Omgevingsplan Binckhorst vastgesteld

De gemeenteraad van Den Haag heeft op 29 november 2018 het omgevingsplan voor de Binckhorst vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de transformatie van de Binckhorst.

Het omgevingsplan loopt vooruit op de Omgevingswet. Kwaliteit van de leefomgeving staat centraal. De ambitie is om de Binckhorst uit te laten groeien tot een innovatief, duurzaam woon-werk, en leefgebied met veel groen. Het omgevingsplan biedt meer flexibiliteit dan een bestemmingsplan, maar herbergt (daardoor) ook rechtsonzekerheid.

Belangrijk bij het omgevingsplan is het begrip ‘salderen’. Van bepaalde regels in het omgevingsplan kan worden afgeweken, indien op andere onderdelen extra kwaliteit wordt geleverd. Dit kan alleen als voldaan wordt aan de geldende wettelijke norm. Het gemeentelijk beleid waarvan kan worden afgeweken is strenger dan de norm. Is het gemeentelijk beleid gelijk aan de wettelijke norm, dan is afwijking via saldering niet mogelijk.

De maximale bouwhoogte op grond van het omgevingsplan is in beginsel 70 meter, maar hoogteaccenten tot 140 meter zijn toegestaan.

De nota ‘Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline’, vastgesteld op 25 januari 2018, is op 18 oktober 2018 bekend gemaakt. De nota bevat belangrijke uitgangspunten voor hoogbouw in de stad.

Meer informatie: Tom van Dijk of Martijn Fleers, tel. 070 358 89 90.