Het schriftelijkheidsvereiste bij verkoop of koop van een woning

Het schriftelijkheidsvereiste bij verkoop of koop van een woning

Een woning gekocht of verkocht? Gefeliciteerd! Of toch niet? In artikel 7:2 lid 1 BW is bepaald dat een koopovereenkomst met betrekking tot een woning of onderdeel (bestanddeel) daarvan schriftelijk moet worden aangegaan wanneer de koper een particulier is. Dit vereiste beoogt de particulier te beschermen tegen een (te) overhaaste beslissing tot het kopen van woning. Dit vereiste wordt ook wel het schriftelijkheidsvereiste genoemd.

Schriftelijkheidsvereiste
In artikel 7:2 lid 1 BW is bepaald:

‘De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, schriftelijke aangegaan.’

Als een particulier mondeling een woning heeft gekocht, is deze koop dus nog niet juridisch afdwingbaar.

WhatsApp en e-mail
Wat nu als verkoper en koper via e-mail of WhatsApp overeenstemming hebben bereikt? Is deze koop dan wel juridisch afdwingbaar? De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft zich op 19 april 2018 over deze vraag uitgelaten. De rechter heeft in die zaak overwogen dat een schriftelijke koopovereenkomst een onderhandse akte is als bedoeld in artikel 156 lid 1 Rv (‘akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om bewijs te dienen’). Vervolgens heeft de rechter overwogen dat een e-mail of Whatsappbericht geen ondertekening is in de zin van artikel 156 lid 1 Rv. Daarmee is dus niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste als bedoeld in artikel 7:2 lid 1 BW.

Particuliere verkoper
Wat nu als de verkoper een particulier is? De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 december 2011 de bescherming van artikel 7:2 lid 1 BW uitgebreid. Ook een particuliere verkoper kan zich beroepen op het schriftelijkheidsvereiste. Een professionele verkoper daarentegen niet.

Indien een particulier een woning koopt of verkoopt, is het dus van belang dat schriftelijk een koopovereenkomst wordt aangegaan die door verkoper en koper wordt ondertekend.

 

Deze auteur is niet langer werkzaam bij FDJ Advocaten, voor meer informatie over aankoop en verkoop van onroerend goed kunt u contact opnemen met Tom van Dijk (0703588990).