Bestemmingsplan ziekenhuis Alkmaar onherroepelijk

Op 6 maart 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Noordwest Ziekenhuis Alkmaar’ dat de raad van de gemeente Alkmaar heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het streekziekenhuis in de Alkmaarderhout en maakt de herontwikkeling van het ziekenhuis mogelijk. Een groot deel van de huidige bebouwing wordt gefaseerd vervangen door nieuwbouw. Tegen het bestemmingsplan hebben drie milieuverenigingen en een bewonersvereniging beroep ingesteld. De Afdeling verklaart de beroepen van de bewonersvereniging en een milieuvereniging ongegrond. Het beroep van de twee andere milieuverenigingen wordt gegrond verklaard, maar de rechtsgevolgen van het besluit blijven in stand. Het gegronde beroep had betrekking op het parkeren. Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan was de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen niet volledig. Dit heeft de raad na de vaststelling van het bestemmingsplan hersteld. Gelet hierop ziet de Afdeling aanleiding de rechtsgevolgen in stand te laten. Dit betekent dat het bestemmingsplan ‘Noordwest Ziekenhuis Alkmaar’ zoals dat door de raad is vastgesteld in stand blijft. De herontwikkeling is hiermee planologisch mogelijk gemaakt. FDJ Advocaten stond in deze zaak de raad van de gemeente Alkmaar bij.

Hieronder een link naar de uitspraak:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114233/201801485-1-r1/#highlight=201801485/1

 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 070 358 89 90 of via info@fdj.nl