Margot de Buck

Margot de Buck is een ervaren advocaat gespecialiseerd in het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht. Daarbij is zij gespecialiseerd in zaken die zich afspelen op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Margot is haar carrière begonnen bij de Raad van State en heeft daarna gewerkt bij verschillende gerenommeerde advocatenkantoren in Nederland en op Curaçao.

 

Haar specifieke aandachtsgebieden zijn: ruimtelijk bestuursrecht (o.a. bestemmingsplannen), vergunningverlening (o.a. Wabo), bestuursrechtelijke handhaving, milieurecht, geluid, bodemverontreiniging, monumentenrecht, natuurbeschermingsrecht, vastgoed- en gebiedsontwikkeling, (stedelijke) herontwikkeling, transformatie van kantoorgebouwen, herontwikkeling van cultureel erfgoed en landgoederen, overheidsaansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht (o.a. planschade en nadeelcompensatie).

 

Margot adviseert en procedeert voor en tegen overheden en private partijen, waaronder projectontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties, grondeigenaren en particulieren. Door haar brede interesse, kennis en ervaring, is Margot in staat snel en strategisch verbanden te leggen en de belangen van alle betrokken partijen in kaart te brengen. Zij komt snel tot de kern van de zaak en hanteert een probleemoplossende benadering. Margot denkt verder dan de louter juridische aspecten en heeft oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

 

Rechtsgebiedenregister

Margot de Buck heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.