logo FDJ Advocaten
Hellingweg 9 B | 2583 DZ Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Nieuws

Gevolgen van wijzigingen huurrecht per 1 juli 2016

16/06/2017

Huurders en verhuurders opgelet! Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 voor een groot deel in werking getreden. Zoals de naam doet vermoeden is deze wijziging bedoeld om een betere doorstroming op de huurmarkt te creëren door de flexibiliteit te bevorderen en de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren. Deze wet bevat verschillende wijzigingen in het huurrecht, maar de meest ingrijpende wijzigingen vinden plaats op het terrein van tijdelijke verhuur. Deze wijzigingen blijken nu aanleiding te vormen voor geschillen over de beëindiging van tijdelijke huurovereenkomsten.

Huurovereenkomst voor bepaalde duur
Vanaf 1 juli 2016 zullen huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2016 voor bepaalde tijd zijn aangegaan automatisch eindigen, indien de huur is aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar. Partijen hoeven dus niet meer op te zeggen. De verhuurder dient wel een schriftelijke mededeling te doen aan de huurder dat de huurovereenkomst op de overeengekomen datum eindigt. Deze schriftelijke kennisgeving dient niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de huurperiode aan de huurder te zijn gedaan. De verhuurder hoeft geen reden op te geven. Indien de gegeven termijn uit artikel 7:271 BW niet in acht wordt genomen, heeft de huurder dezelfde bescherming als vóór inwerkingtreding van de nieuwe wet en wordt het voor de verhuurder dus moeilijker om de huurovereenkomst te beëindigen. Verder is van belang dat slechts eenmalig met dezelfde huurder een huurovereenkomst voor de duur van maximaal twee jaar kan worden gesloten.

Problemen
Eén van de problemen waar vooral verhuurders tegenaan kunnen lopen is dat hun huurovereenkomst niet overeenkomt met de wijzigingen per 1 juli 2016, waardoor in de huurovereenkomst nog opzegtermijnen zijn verwerkt, die vanaf de wijziging niet meer in acht hoeven te worden genomen. Sinds 20 maart 2017 is een nieuw model huurovereenkomst woonruimte vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), waarin de wijzigingen wel zijn verwerkt. Ook de Algemene Bepalingen zijn aangepast aan de hand van de nieuwe wetgeving. 

Ons advies
Om geschillen met betrekking tot huurbeëindiging te voorkomen, raden wij verhuurders aan om hun huurovereenkomst te baseren op het nieuwe ROZ-model van 20 maart 2017 en ook de nieuwe Algemene Bepalingen daarin te verwerken.

Meer weten? Bel of mail Eelco de Jongh

« Terug naar overzicht

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, bouwprojecten en koop en huur van onroerend goed.

Eelco de JonghView Eelco de Jongh's LinkedIn profile

is ruim 18 jaar advocaat en heeft een civielrechtelijk procespraktijk. Hij is ervaren in het huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), vastgoedrecht en contractenrecht.

Charlotte van SadelhoffView Charlotte van Sadelhoff's LinkedIn profile

is sinds 2015 werkzaam bij FDJ Advocaten. Zij volgt de beroepsopleiding advocatuur en is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht.

Marnix Jumelet View Marnix Jumelet's LinkedIn profile

heeft eerder ruim tien jaar gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij een eigen juridisch adviesbureau gehad. Marnix is gespecialiseerd in het civiele vastgoed en het ruimtelijk bestuursrecht.

Kirsten Luijckx View Kirsten Luijckx's LinkedIn profile

studeert Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij ondersteunt de advocaten op het gebied van het civiel vastgoedrecht en het ruimtelijk bestuursrecht

Copyright © 2018 FDJ Advocaten

Disclaimer