logo FDJ Advocaten
Hellingweg 9 B | 2583 DZ Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Nieuws

Niet uitvoeren tussenuitspraak door Gemeenteraad Amsterdam

22/05/2017

Op 18 januari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Gemeenteraad van Amsterdam een flinke tik op de vingers gegeven (ABRS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:100).

Bij tussenuitspraak van 27 januari 2016 had de Afdeling de raad opgedragen een bestemmingsplan binnen 26 weken te herstellen. Op 14 juli 2016 laat de raad de Afdeling weten dat het herstelbesluit bij vaststelling is geamendeerd, zodat op dat moment nog niet tot bekendmaking van dat besluit kon worden overgegaan. Daarna bleef het stil. Op 22 november 2016 heeft de Afdeling de raad eraan herinnerd dat het herstelbesluit alsnog op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend moest worden gemaakt. Hierop hulde de raad zich in stilzwijgen.

In reactie hierop heeft de Afdeling op 18 januari 2017 uitspraak gedaan zonder nadere zitting. De Afdeling constateerde dat de raad niet had voldaan aan de tussenuitspraak. Op grond daarvan wordt het beroep gegrond verklaard en wordt een deel van de planregels vernietigd. Tevens wordt de raad opgedragen het herstelbesluit alsnog binnen twee weken na de verzending van de einduitspraak bekend te maken. Als klap op de vuurpijl legt de Afdeling een door de raad aan appellant en anderen te verbeuren dwangsom op van € 500,-- met een maximum van € 50.000,-- voor iedere dag dat de termijn van twee weken wordt overschreden.

Deze uitspraak illustreert dat de Afdeling niet met zich laat sollen. Gemeentebesturen dienen op adequate wijze uitvoering te geven aan een opdracht van de bestuursrechter.

De behandelend staatsraad was mr. P.J.J. van Buuren (enkelvoudige kamer).

Meer informatie: Charlotte van Sadelhoff of Martijn Fleers, tel. 070 358 89 90.

« Terug naar overzicht

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, bouwprojecten en koop en huur van onroerend goed.

Eelco de JonghView Eelco de Jongh's LinkedIn profile

is ruim 18 jaar advocaat en heeft een civielrechtelijk procespraktijk. Hij is ervaren in het huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), vastgoedrecht en contractenrecht.

Charlotte van SadelhoffView Charlotte van Sadelhoff's LinkedIn profile

is sinds 2015 werkzaam bij FDJ Advocaten. Zij volgt de beroepsopleiding advocatuur en is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht.

Marnix Jumelet View Marnix Jumelet's LinkedIn profile

heeft eerder ruim tien jaar gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij een eigen juridisch adviesbureau gehad. Marnix is gespecialiseerd in het civiele vastgoed en het ruimtelijk bestuursrecht.

Kirsten Luijckx View Kirsten Luijckx's LinkedIn profile

studeert Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij ondersteunt de advocaten op het gebied van het civiel vastgoedrecht en het ruimtelijk bestuursrecht

Copyright © 2018 FDJ Advocaten

Disclaimer