logo FDJ Advocaten
Hellingweg 9 B | 2583 DZ Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Nieuws

Wijziging ‘ladder van duurzame verstedelijking’

22/05/2017

Op 1 juli 2017 wordt de ladder van duurzame verstedelijking gewijzigd. Doelstelling van de ‘ladder’ is het bevorderen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het tegengaan van leegstand speelt daarbij een belangrijke rol. De wetswijziging beoogt de regelgeving te vereenvoudigen.

In de nieuwe wet blijven begrippen zoals ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ en ‘stedelijk gebied’ ongewijzigd. Het antwoord op de vraag of de ladder van toepassing is blijft hierdoor zeer casuïstisch. Een onbebouwd gebied aan de rand van een woonkern, begrensd door een grote weg, is onder omstandigheden geen bestaand stedelijk gebied (ABRS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340). Dit neemt niet weg dat een gebied dat grenst aan een woonkern in een ander geval kan kwalificeren als bestaand stedelijk gebied, bijvoorbeeld als sprake is van stedelijk groen, behorend bij een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing (ABRS 20 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:125).   

Ook als de ‘ladder’ niet van toepassing is, dan moet een besluit waarbij een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt goed worden gemotiveerd. Dit volgt uit het zorgvuldigheidsbeginsel. Een besluit tot afwijking van het geldende bestemmingsplan moet dus goed worden gemotiveerd om ongelukken in de bestuursrechtelijke procedure te voorkomen.

Meer informatie: Charlotte van Sadelhoff of Martijn Fleers, tel. 070 358 89 90.

« Terug naar overzicht

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, bouwprojecten en koop en huur van onroerend goed.

Eelco de JonghView Eelco de Jongh's LinkedIn profile

is ruim 18 jaar advocaat en heeft een civielrechtelijk procespraktijk. Hij is ervaren in het huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), vastgoedrecht en contractenrecht.

Charlotte van SadelhoffView Charlotte van Sadelhoff's LinkedIn profile

is sinds 2015 werkzaam bij FDJ Advocaten. Zij volgt de beroepsopleiding advocatuur en is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht.

Marnix Jumelet View Marnix Jumelet's LinkedIn profile

heeft eerder ruim tien jaar gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij een eigen juridisch adviesbureau gehad. Marnix is gespecialiseerd in het civiele vastgoed en het ruimtelijk bestuursrecht.

Kirsten Luijckx View Kirsten Luijckx's LinkedIn profile

studeert Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij ondersteunt de advocaten op het gebied van het civiel vastgoedrecht en het ruimtelijk bestuursrecht

Copyright © 2018 FDJ Advocaten

Disclaimer