logo FDJ Advocaten
Hellingweg 9 B | 2583 DZ Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Klachtenregeling

Klachten
Ons kantoor streeft er naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wat in dat geval te doen?

 

Onze interne klachtenregeling

Wij gaan ervan uit dat in het geval u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverle-ning of declaratie, u uw bezwaren eerst voorlegt aan de advocaat van ons kantoor, die uw zaak behandelt (behandeld heeft).

U kunt u overigens ook direct wenden tot onze klachtenfunctionaris, de heer T.M. van Dijk.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, bij welke onafhankelijke commissie ons kan-toor zich heeft aangesloten. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd en er in onderling overleg geen bevredigende oplossing is gevonden. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen zes weken na het indienen van uw be-zwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

De interne klachtenregeling treft u hieronder aan en kunt u tevens schriftelijk bij ons opvragen of downloaden via deze link.

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, bouwprojecten en koop en huur van onroerend goed.

Eelco de JonghView Eelco de Jongh's LinkedIn profile

is ruim 18 jaar advocaat en heeft een civielrechtelijk procespraktijk. Hij is ervaren in het huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), vastgoedrecht en contractenrecht.

Charlotte van SadelhoffView Charlotte van Sadelhoff's LinkedIn profile

is sinds 2015 werkzaam bij FDJ Advocaten. Zij volgt de beroepsopleiding advocatuur en is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht.

Marnix Jumelet View Marnix Jumelet's LinkedIn profile

heeft eerder ruim tien jaar gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij een eigen juridisch adviesbureau gehad. Marnix is gespecialiseerd in het civiele vastgoed en het ruimtelijk bestuursrecht.

Kirsten Luijckx View Kirsten Luijckx's LinkedIn profile

studeert Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij ondersteunt de advocaten op het gebied van het civiel vastgoedrecht en het ruimtelijk bestuursrecht

Copyright © 2018 FDJ Advocaten

Disclaimer